Andrzejczak Milena - pomoc administracyjna

Auguścik Ewa - kucharka

Czarnecka Monika – sekretarz szkoły

Dąbrowska Agnieszka– sprzątaczka

Fąderski Krzysztof – woźny

Giszczyńska Ewa – sekretarz szkoły

Jagielnicki Ireneusz – woźny

Kleniewski Waldemar – sekretarz szkoły

Kępka Joanna - asystent nauczyciela

Lisiewicz Anna - sprzątaczka

Maliszewska Aldona – intendent

Nawrocki Mirosław – woźny

Petrykowski Cezary - woźny

Potyrała Katarzyna – pomoc kuchenna

Sadowska Alicja – pomoc nauczyciela

Smolińska Ewa – pomoc nauczyciela

Stępska Katarzyna – pomoc nauczyciela

Stolarska Anna - sprzątaczka

Tchórz Monika – sprzątaczka

Walczak Violetta – sprzątaczka

Walczewska Marta - sprzątaczka

Wojtczak Dorota – sprzątaczka

Cylke Anna - sprzątaczka