Auguścik Ewa - kucharka

Czarnecka Monika – sekretarz szkoły

Dąbrowska Agnieszka– sprzątaczka

Fąderski Krzysztof – woźny

Giszczyńska Ewa – sekretarz szkoły

Grochowska Grażyna – kierownik gospodarczy

Jagielnicki Ireneusz – woźny

Stolarska Anna - sprzątaczka

Kleniewski Waldemar – sekretarz szkoły

Kowalska Jolanta - sprzątaczka

Krysińska Małgorzata – asystent nauczyciela

Maliszewska Aldona – intendent

Nawrocki Mirosław – woźny

Petrykowski Cezary - woźny

Potyrała Katarzyna – pomoc kuchenna

Sadowska Alicja – pomoc nauczyciela

Smolińska Ewa – pomoc nauczyciela

Stępska Katarzyna – pomoc nauczyciela

Tchórz Monika – sprzątaczka

Walczak Violetta – sprzątaczka

Walczewska Marta - sprzątaczka

Wojtczak Dorota – sprzątaczka