Bastek Marzena – nauczyciel terapeuta

Borcz Sylwia – nauczyciel wychowania fizycznego, wychowania do życia w rodzinie

Burszewska Anna –nauczyciel muzyki, pedagog wspomagający, wychowawca w świetlicy

Chełmińska Barbara – nauczyciel wychowania fizycznego

Chrząszcz Aldona – nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa, techniki, pedagog wspomagający, wychowawca w świetlicy

Czajkowska Aleksandra – nauczyciel języka polskiego

Czajkowska Magdalena – nauczyciel logopeda

Czajkowski Zbigniew - nauczyciel wychowania fizycznego

Czekałowska Marzena – nauczyciel języka angielskiego

Derbin Barbara – nauczyciel języka niemieckiego, informatyki, pedagog wspomagający

Długołęcka Anna – nauczyciel matematyki, informatyki, doradztwa zawodowego

Długołęcka Hanna – nauczyciel muzyki i plastyki, pedagog wspomagający, oligofrenopedagog

Garlińska Ewa - nauczyciel języka polskiego

Godlewska Joanna - nauczyciel języka polskiego, oligofrenopedagog

Górska Ewa – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Górska Marta – nauczyciel plastyki, terapia sensoryczna

Grabowicz Natalia – nauczyciel geografii

Holm Joanna - nauczyciel języka polskiego

Imielska Patrycja – nauczyciel języka angielskiego

Jędrzejewska Beata - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Kamińska Elżbieta – nauczyciel matematyki

Karolewska Mariola – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Kaszubowska Anna - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Kleniewska Barbara – pedagog  wspomagający, terapia Biofeedback, nauczyciel informatyki

Klicka Bożena - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Kołakowska Iwona – nauczyciel języka angielskiego

Komorowski Łukasz – nauczyciel wychowania fizycznego, gimnastyki korekcyjnej

Konarzewska Teresa - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej 

Kowalak Katarzyna – nauczyciel terapeuta – terapia zajęciowa

Kowalska Iwona - nauczyciel matematyki

Krajewska Beata – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Krawczyk Dorota –pedagog wspomagający

Kuchalska Katarzyna – pedagog wspomagający

Kułak Diana – religia

Molkowska Justyna – pedagog wspomagający, nauczyciel  wiedzy o społeczeństwie, olinofrenopedagog

Nałęcz Adam - nauczyciel wychowania fizycznego, wychowawca w świetlicy

Nawrocka Monika – nauczyciel języka niemieckiego, pedagog wspomagający

Nowakowska Małgorzata – nauczyciel biologii, chemii

Palińska Katarzyna – nauczyciel matematyki, informatyki

Pawlicka Ewa – nauczyciel religii

Perzanowski Marek – nauczyciel  informatyki

Pichola-Kwiatkowska Katarzyna – nauczyciel języka niemieckiego, języka angielskiego

Radecka Kamila –pedagog wspomagający

Romkowska Danuta – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Rzeczkowska Anna – pedagog wspomagający 

Siatkowska Agata - pedagog wspomagający

Siemiątkowski Marcin - nauczyciel religii

Sobczak Mariola ­ - pedagog wspomagający

Sobczyńska Małgorzata - pedagog wspomagający

Stawińska Elżbieta – nauczyciel bibliotekarz

Stępień Marcin - nauczyciel psycholog

Symołon Lidia – nauczyciel historii

Szcząchor Mariola – pedagog

Szcząchor - Romanowska Violetta – nauczyciel historii

Szpejna Małgorzata - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Szpojankowska Maria – pedagog wspomagający, oligofrenopedagog

Szymańczyk Anna – nauczyciel języka angielskiego

Tomczak Anna - nauczyciel języka polskiego,  pedagog wspomagający

Truszczyński Krzysztof - nauczyciel wychowania fizycznego, gimnastyki korekcyjnej

Tyczyńska Małgorzata – oligofrenopedagog, pedagog wspomagający

Tylińska Agata – nauczyciel techniki, pedagog wspomagający, oligofrenopedagog

Tyszkiewicz Anna – nauczyciel języka angielskiego

Waśniewska Agnieszka – nauczyciel fizyki, chemii

Wądołowski Patryk – nauczyciel języka angielskiego

Wiśniewska Anna – nauczyciel matematyki, wychowawca w świetlicy

Włodarska Małgorzata - nauczyciel języka polskiego

Wygocka Marlena – nauczyciel przyrody, biologii, wychowawca w świetlicy

Zaporowicz Wioletta - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, pedagog wspomagający