ks. Arczyński Łukasz - nauczyciel religii

Bastek Marzena – pedagog specjalny, trening umiejętności społecznych

Borcz Sylwia – nauczyciel wychowania fizycznego, wychowania do życia w rodzinie

Burszewska Anna –nauczyciel muzyki, pedagog wspomagający

Chełmińska Barbara – nauczyciel wychowania fizycznego

Chełmiński Arkadiusz - nauczyciel wychowania fizycznego

Chrząszcz Aldona – nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa, techniki, wychowawca w świetlicy

Czajkowska Aleksandra – nauczyciel języka polskiego, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Czajkowski Zbigniew - nauczyciel wychowania fizycznego

Derbin Barbara – nauczyciel języka niemieckiego, pedagog wspomagający

Długołęcka Anna – nauczyciel matematyki, informatyki

Długołęcka Hanna – nauczyciel muzyki i plastyki, pedagog wspomagający, oligofrenopedagog

Garlińska Ewa - nauczyciel języka polskiego, oligofrenopedagog

Godlewska Joanna - nauczyciel języka polskiego

Górska Ewa – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Górska Marta – nauczyciel plastyki, zajęć rewalidacyjnych

Grabowicz Natalia - nauczyciel geografii

Holm Joanna - nauczyciel języka polskiego

Imielska Patrycja – nauczyciel języka angielskiego

Jaskulska Małgorzata - nauczyciel geografii

Kamińska Elżbieta – nauczyciel matematyki, wiedzy o społeczeństwie

Kaszubowska Anna - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Kazimierska Wioletta - nauczyciel języka angielskiego, języka niemieckiego

Kleniewska Barbara – pedagog  wspomagający, terapia Biofeedback, nauczyciel informatyki

Klicka Bożena - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Kołakowska Iwona – nauczyciel języka angielskiego

Komorowski Łukasz - nauczyciel wychowania fizycznego

Konarzewska Teresa - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej 

Kowalak Katarzyna – pedagog specjalny, terapia zajęciowa

Kowalska Iwona - nauczyciel matematyki

Krajewska Beata – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Krawczyk Dorota – pedagog wspomagający, wychowawca świetlicy

Krupińska Ewelina - logopeda

Kuchalska Katarzyna – pedagog wspomagający, wychowawca świetlicy

Molkowska Justyna – pedagog wspomagający, nauczyciel  wiedzy o społeczeństwie

Nowakowska Małgorzata – nauczyciel biologii, chemii

Palińska Katarzyna – nauczyciel matematyki, informatyki

Pawlicka Ewa – nauczyciel religii

Perzanowski Marek – nauczyciel  informatyki

Pichola-Kwiatkowska Katarzyna – nauczyciel języka niemieckiego, języka angielskiego

Radecka Kamila – pedagog wspomagający, terapia sensoryczna

Romkowska Danuta – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Rzeczkowska Anna – pedagog wspomagający 

Siatkowska Agata - pedagog wspomagający, zajęcia korekcyjno - kompensacyjne, wychowawca świetlicy

Sobczak Mariola ­ - pedagog wspomagający

Sobczyńska Małgorzata - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Stawińska Elżbieta – nauczyciel bibliotekarz

Symołon Lidia – nauczyciel historii

Szcząchor Mariola – pedagog, terapia sensoryczna

Szcząchor - Romanowska Violetta – nauczyciel historii, wychowawca świetlicy

Szpejna Małgorzata - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Szpojankowska Maria – pedagog wspomagający, oligofrenopedagog

Szulborska Joanna - nauczyciel religii

Szymańczyk Anna – nauczyciel języka angielskiego

Tomczak Anna - nauczyciel języka polskiego,  pedagog wspomagający, oligofrenopedagog

Tokłowicz Piotr - nauczyciel geografii

Tyczyńska Małgorzata – oligofrenopedagog, pedagog wspomagający

Tylińska Agata – nauczyciel techniki, pedagog wspomagający, oligofrenopedagog

Tyszkiewicz Anna – nauczyciel języka angielskiego

Waśniewska Agnieszka – nauczyciel fizyki, chemii

Wądołowski Patryk – nauczyciel języka angielskiego

Wiśniewska Anna – nauczyciel matematyki

Włodarska Małgorzata - nauczyciel języka polskiego, oligofrenopedagog

Wygocka Marlena – nauczyciel przyrody, biologii

Zaporowicz Wioletta - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej