Nauczyciele pracujący w Szkole Podstawowej nr 7 

z Oddziałami Integracyjnymi w Ciechanowie

 

Edukacja wczesnoszkolna

mgr Bożena Klicka 

mgr Teresa Konarzewska 

mgr Małgorzata Szpejna

mgr Violetta Zaporowicz

mgr Anna Kaszubowska 

mgr Anna Aldona Zgubińska 

mgr Danuta Romkowska

mgr Ewa Górska 

mgr Beata Krajewska

Edukacja przedszkolna

mgr Beata Jędrzejewska

Język polski

mgr Aleksandra Czajkowska 

mgr Ewa Garlińska 

mgr Małgorzata Włodarska 

mgr Anna Tomczak

mgr Joanna Holm

mgr Joanna Godlewska

Historia

mgr Lidia Symołon 

mgr Violetta Szcząchor - Romanowska

mgr Małgorzata Tyczyńska 

Wychowanie do życia w rodzinie

mgr Sylwia Borcz 

mgr Małgorzata Nowakowska

Język angielski

mgr Marzena Czekałowska 

mgr Patryk Wądołowski 

mgr Iwona Kołakowska 

mgr Anna Tyszkiewicz

mgr Patrycja Imielska

dr Katarzyna Pichola-Kwiatkowska

mgr Wioletta Kazimierska

Język niemiecki

dr Katarzyna Pichola-Kwiatkowska

mgr Monika Nawrocka

mgr Wioletta Kazimierska

mgr Barbara Derbin

Matematyka

mgr Elżbieta Kamińska 

mgr Anna Długołęcka 

mgr Joanna Gałązka 

mgr Katarzyna Palińska

mgr Anna Wiśniewska

mgr Iwona Kowalska

mgr Elżbieta Czajkowska

mgr Iwona Gronczewska

Przyroda

mgr Anna Naworska 

mgr Marlena Wygocka 

mgr Natalia Grabowicz 

Chemia

mgr Iwona Gronczewska

Geografia

mgr Natalia Grabowicz

Biologia

mgr Małgorzata Nowakowska

Muzyka

mgr Anna Burszewska 

mgr Hanna Długołęcka 

Plastyka

mgr Marta Górska 

mgr Hanna Długołęcka 

Zajęcia techniczne

mgr Aldona Chrząszcz 

mgr Agata Tylińska

mgr Natalia Grabowicz

Informatyka

mgr Katarzyna Palińska 

mgr Anna Długołęcka 

mgr Michał Długozima

mgr Marek Perzanowski

mgr Barbara Derbin

mgr Piotr Świercz

Wychowanie fizyczne

mgr Sylwia Borcz 

mgr Barbara Chełmińska 

mgr Arkadiusz Chełmiński 

mgr Zbigniew Czajkowski 

mgr Łukasz Komorowski 

mgr Adam Nałęcz

mgr Krzysztof Truszczyński 

Religia

mgr Ewa Pawlicka 

ks. mgr Tomasz Dec 

ks. mgr Łukasz Kamiński 

mgr Piotr Świercz 

Bibliotekarz

mgr Elżbieta Stawińska 

mgr Agata Siatkowska

mgr Mariola Szcząchor

Pedagodzy

Pedagog szkoły

mgr Mariola Szcząchor

mgr Barbara Kleniewska

Psycholog

mgr Marcin Stępień 

mgr Ewa Brzezińska

Oligofrenopedagog

mgr Katarzyna Kowalak 

mgr Joanna Godlewska

Terapeuta

mgr Marzena Bastek

Pedagog wspomagający

mgr Kamila Radecka

mgr Dorota Krawczyk

mgr Anna Rzeczkowska 

mgr Małgorzata Tyczyńska 

mgr Barbara Kleniewska

mgr Katarzyna Kuchalska 

mgr Mariola Sobczak 

mgr Agata Tylińska

mgr Małgorzata Tyczyńska 

mgr Małgorzata Szpojankowska

mgr Małgorzata Malinowska

mgr Mariola Kwiatkowska

mgr Joanna Humięcka

Logopeda

mgr Magdalena Czajkowska