Krzywicka Aldona - dyrektor

Kazimierska Wioletta - wicedyrektor - nauczyciel języka niemieckiego, języka angielskiego

Stępień Marcin - wicedyrektor - psycholog