Stępień Marcin - dyrektor

Kleniewska Barbara - wicedyrektor - pedagog wspomagający, nauczyciel informatyki

Perzanowski Marek - wicedyrektor - nauczyciel informatyki