1. Szkoła Podstawowa nr 7 jest jednostką organizacyjną Urzędu Miasta Ciechanowa. 

2. Nieruchomość stanowi własność Miejską Ciechanów.

3. Mienie SP nr 7 stanowi własność Gminy Miejskiej Ciechanów.

Bilans jednostki za rok 2021

Bilans jednostki za rok 2020 

Bilans jednostki za rok 2019

Bilans jednostki za rok 2018

Sprawozdania o stanie i ruchu środków twałych 2015-2017