Szkołę Podstawową nr 7 w Ciechanowie tworzą:

- Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 7 im. Jana Pawła II
- Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 im. Książąt Mazowieckich

Szkoły są publiczne w rozumieniu art. 7 Ustawy o usługach oświatowych.
Organem prowadzącym szkoły jest Gmina Miejska Ciechanów.
Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty w Warszawie.