Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im Jana Pawła II zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im Jana Pawła II.

 • Data publikacji strony internetowej: 2016-03-14
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-03-20

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Materiały tekstowe nie posiadają odpowiedniej hierarchii nagłówków.
 • Wiele zdjęć, obrazów, grafik i innych informacji nietekstowych nie ma alternatywnej wersji tekstowej.
 • Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych. 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-29
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03 -29

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:  Marcin Stępień.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 23 672 22 46

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II
 • Adres: Ul. Stefana Czarnieckiego 40, 06-400 Ciechanów, Woj. Mazowieckie
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 23 672 22 46

 

Dostępność architektoniczna

 • Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Ciechanowie znajduje się przy ulicy Czarnieckiego 40. Budynek został przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych.
 • Wejścia do szkoły wyposażone są w podjazdy oraz poręcze umożliwiające wjazd osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich.
 • Drzwi zewnętrzne posiadają możliwość otwierania drugiego skrzydła.
 • W pomieszczeniach WC zainstalowane są poręcze dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W szkole nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w języku brajla, nie ma również druków (napisów) powiększonego dla osób niewidomych i słabo widzących. Wewnątrz budynku brak oznaczenia kontrastowego.
 • W szkole nie można korzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

 

 • ·