1. Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II jest jednostką organizacyjną Urzędu Miasta Ciechanów i nie posiada osobowości prawnej.
  2. Nieruchomość stanowi własność Gminy Miejskiej Ciechanów.
  3.  Nieruchomość jest oddana w trwały zarząd w celu prowadzenia przez Szkołę  działalności statutowej.
  4. Mienie Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II stanowi własność Gminy Miejskiej Ciechanów.
  5. Szkoła  prowadzi gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej.
  6. Majątek trwały Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II :
    1.  nieruchomość gruntowa – powierzchnia – 3,0904ha
    2. wartość środków trwałych 8 850 711,48, w tym :

·       budynki drogi boiska 6 976,247,23

·       grunty 1 418 803,00

·       pozostałe środki trwałe 455 661,25