Wykaz kontroli przeprowadzonych w latach 2010 - 2014 w Miejskim Zespole Szkół nr 2 w Ciechanowie

Lp

Data kontroli

Tematyka kontroli

Prowadzący kontrolę

Protokoły

1

06.05.2010 r.

Kontrola i ocena zgodności z prawem działań dyrektora jako przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego w szkole w zakresie organizacji sprawdzianu /egzaminu.

Mazowiecki Kurator Oświaty

załącznik
( zobacz )

2

10.02.2011 r.

Prawidłowość dopuszczania do użytku programów   wychowania przedszkolnego
w publicznych przedszkolach, szkołach podstawowych z oddziałami przedszkolnymi
i innych formach wychowania przedszkolnego.

Mazowiecki Kurator Oświaty

załącznik
( zobacz )

3

29.09.2011 r.

Wybór podręczników szkolnych.

Mazowiecki Kurator Oświaty

załącznik
( zobacz )

4

21.05.2012 r.

Kontrola działalności oświatowo-zdrowotnej
i promocji zdrowia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

załącznik
( zobacz )

5

08.01.2013 r.

Zgodność organizacji zajęć edukacyjnych
z języków obcych nowożytnych z ramowymi planami nauczania.

Mazowiecki Kurator Oświaty

załącznik
( zobacz )

6

12.02.2013 r.

Zgodność z przepisami prawa organizacji pracy świetlicy szkolnej zorganizowanej w publicznej szkole podstawowej

Mazowiecki Kurator Oświaty

załącznik
( zobacz )

7

04.09.2014 r.

Czy szkoła organizuje sprzedaż podręczników bądź pośredniczy w ich sprzedaży?

Urząd Skarbowy

załącznik
( zobacz )

8

17.09.2013 r.

Stan techniczny kominów, wentylacji grawitacyjnej.

Zakład Kominiarski

załącznik
( zobacz )

9

19.12.2013 r.

Ocena stanu sanitarnego szkoły.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

załącznik
( zobacz )

10

21.01.2014 r.

Obecność gazu w piwnicach.

Spółka Gazownictwa

załącznik
( zobacz )