REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2022/2023
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 W CIECHANOWIE

 Zasady naboru uczniów do oddziału przedszkolnego i klas pierwszych

Kandydaci do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej przyjmowani są na podstawie:

1. Zgłoszenia w przypadku dziecka mieszkającego w obwodzie szkoły.

W szkole obwodowej kandydaci ze względu na swoje miejsce zamieszkania, mają zapewnione miejsce i są przyjmowani z urzędu na podstawie zgłoszenia rodzica/opiekuna prawnego, bez postępowania rekrutacyjnego.

Zgłoszenie  (załącznik nr 1 i 2) należy wypełnić i przesłać e-mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w tytule należy wpisać REKRUTACJA lub wydrukowane i wypełnione zgłoszenie w formie papierowej złożyć w sekretariacie uczniowskim.  Dostarczenie zgłoszenia do szkoły jest równoznaczne z przyjęciem dziecka.

 

2. Wniosku w przypadku dziecka mieszkającego poza obwodem szkoły / wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego.

Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej (załącznik nr 3 i 2 ) / wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego (załącznik nr 4 i 5) należy wypełnić i przesłać e-mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w tytule należy wpisać REKRUTACJA lub wydrukowane i wypełnione zgłoszenie w formie papierowej złożyć w sekretariacie uczniowskim. Kandydaci będą przyjęci, jeżeli szkoła będzie dysponować wolnymi miejscami i kandydat spełnia podstawowe kryteria.

Komisję rekrutacyjną powołuje Dyrektor szkoły. Wyniki weryfikacji przeprowadzonej przez komisję rekrutacyjną podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej szkoły. Informacja dostępna będzie również w formie papierowej na tablicy ogłoszeniowej przy wejściu A do szkoły.

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzane jest zgodnie z terminami określonymi w Zarządzeniu nr 27/2022 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 25 stycznia 2022 r. (załącznik nr 6)

3. Zgłoszenia do świetlicy szkolnej

Kartę zgłoszenia (załącznik nr 7) należy wypełnić i przesłać e-mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w tytule należy wpisać ZGŁOSZENIE DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ lub wydrukowane i wypełnione zgłoszenie w formie papierowej złożyć w sekretariacie uczniowskim.

Termin składania zgłoszeń do świetlicy upływa z dniem 31 maja 2022 r.

Druki do pobrania (należy wydrukować, wypełnić i złożyć w sekretariacie szkoły):

1. Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej (z obwodu szkoły).

2. Potwierdzenie woli rodzica w zakresie przyjęcia kandydata do klasy pierwszej.

3. Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej (spoza obwodu szkoły).

4. Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego.

5. Potwierdzenie woli rodzica w zakresie przyjęcia kandydata do oddziału przedszkolnego.

6. Zarządzenie nr 27/2022 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 25 stycznia 2022 r.

7. Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej.