REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2021/2022
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 W CIECHANOWIE

 Zasady naboru uczniów do oddziału przedszkolnego i klas pierwszych

 

Kandydaci do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej przyjmowani są na podstawie:

1.     1.     Zgłoszenia w przypadku dziecka mieszkającego w obwodzie szkoły.

 

W szkole obwodowej kandydaci ze względu na swoje miejsce zamieszkania, mają zapewnione miejsce i są przyjmowani z urzędu na podstawie zgłoszenia rodzica/opiekuna prawnego, bez postępowania rekrutacyjnego.

Zgłoszenie  (załącznik nr 1) należy wypełnić i przesłać e-mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w tytule należy wpisać REKRUTACJA lub wydrukowane i wypełnione zgłoszenie w formie papierowej wrzucić do skrzynki znajdującej się w sekretariacie uczniowskim.  Dostarczenie zgłoszenia do szkoły jest równoznaczne z przyjęciem dziecka.

2.  12.     Wniosku w przypadku dziecka mieszkającego poza obwodem szkoły / wniosku  o przyjęcie do oddziału przedszkolnego.

 

Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej (załącznik nr 2)  / wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego (załącznik   nr 3) należy wypełnić i przesłać e-mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w tytule należy wpisać REKRUTACJA lub wydrukowane i wypełnione zgłoszenie w formie papierowej wrzucić do skrzynki znajdującej się w sekretariacie uczniowskim. Kandydaci będą przyjęci, jeżeli szkoła będzie dysponować wolnymi miejscami i kandydat spełnia podstawowe kryteria.

Komisję rekrutacyjną powołuje Dyrektor szkoły. Wyniki weryfikacji przeprowadzonej przez komisję rekrutacyjną podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej szkoły. Informacja dostępna będzie również w formie papierowej na tablicy ogłoszeniowej przy wejściu A do szkoły. 

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzane jest zgodnie z terminami określonymi w Zarządzeniu nr 18/2021 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 25 stycznia 2021 r. (załącznik nr 4)

3.     Zgłoszenia do świetlicy szkolnej

Kartę zgłoszenia (załącznik nr 5) należy wypełnić i przesłać e-mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w tytule należy wpisać  ZGŁOSZENIE DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ  lub wydrukowane i wypełnione zgłoszenie w formie papierowej wrzucić do skrzynki znajdującej się w sekretariacie uczniowskim.

Termin składania zgłoszeń do świetlicy upływa z dniem 31 maja 2021 r. 

Druki do pobrania (należy wydrukować, wypełnić i złożyć w sekretariacie szkoły):

 

1. Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej (z obwodu szkoły)

2. Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej (spoza obwodu szkoły).

3. Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego.

4. Zarządzenie nr 18/2021 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 25 stycznia 2021 r.

5. Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej.