REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

 

 

 Skład Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 7

z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II Ciechanowie
w roku szkolnym 2021/2022

Zarząd Samorządu Uczniowskiego:

Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego – Maja Wójcik kl. VIIIai

Zastępca przewodniczącej – Szymon Napiórkowski kl. VIId

Członkowie Samorządu Uczniowskiego - 

Czaczkowska Zuzanna
Kuśmierkiewicz Zuzanna
Smardzewski Mateusz
Wiśniewska Zofia
Żochowski Alan