Skład Rady Rodziców

przy Szkole Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi

im. Jana Pawła II w Ciechanowie:

 

p. Małgorzata Gotz - Przewodnicząca Rady Rodziców

p. Joanna Suchoparska - zastępca Przewodniczącej Rady Rodziców

p. Martyna Jastrzębowska - Sekretarz

p. Małgorzata Infulecka - Skarbnik

 

Skład Komisji Rewizyjnej:

p. Michalina Kopacz-Szabrańska 

p. Beata Welenc