BIULETYN INFORMACYJNY PUBLICZNEJ Szkoły Podstawowej nr 7


Biuletyn Informacji Publicznej - do publicznej publikacji teleinformatycznej, składający się z ujednoliconego systemu w sieci informatycznej. BIP został utworzony w celu powszechnego połączenia informacji publicznej.

Zgodnie z § 9.3. W sprawie  Biuletyn Informacji Publicznej - strony z Biuletynu Informacji Publicznej. Dostęp do BIP Szkoły Podstawowej nr 7 w Ciechanowie za kliknięcie logo BIP w www.sp7ciechanow.pl . Kliknij, aby przejść do wydzielonej części witryny www poświęconej prowadzeniu Biuletynu Informacji Publicznej. BIP SP nr 7 dostępny jest również w biuletynie Biuletynu http://www.bip.gov.pl według menu podmiotowego lub przedmiotowego.