BIULETYN INFORMACYJNY PUBLICZNEJ Szkoły Podstawowej nr 7


Biuletyn Informacji Publicznej - do urzędowego publikatora teleinformatycznego, składający się z ujednoliconego systemu w sieci informatycznej. BIP został stworzony w celu powszechnego połączenia informacji publicznej.

Zgodnie z § 9.3. W sprawie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r.,  W sprawie Biuletyn Informacji Publicznej - strony przedmiotu Biuletyn Informacji Publicznej. Dostęp do BIP Szkoły Podstawowej nr 7 w Ciechanowie za kliknięcie logo BIP w www.sp7ciechanow.pl . Kliknięcie to przenosi internautę do wydzielonej części witryny www poświęconej prowadzeniu Biuletynu Informacji Publicznej. BIP SP nr 7 dostępny jest również w biuletynie Biuletynu http://www.bip.gov.pl według menu podmiotowego lub przedmiotowego.